„Aktualności ochrony środowiska”

to miesięcznik, który dostarcza informacji o zmieniających się przepisach prawnych i ich krótkich interpretacji.

 • Nowości - nowości w prawie, projektowane ustawy, zapowiedzi zmian z zakresu ochrony środowiska.
 • Odpady, opakowania i opłata produktowa - co robić z odpadami, jak je ewidencjonować, jak prowadzić sprawozdawczość, terminarz wnoszenia opłat, co robić z opakowaniami.
 • Ochrona powietrza i akustyka - jak radzić sobie z emisjami do atmosfery i nie przekraczać dopuszczalnych poziomów hałasu.
 • Ochrona wody i gleby - jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne, jak nie zanieczyszczać wód gruntowych, jak uniknąć zanieczyszczenia ziemi (lub poradzić sobie z nim gdy już nastąpiło).
 • Proces inwestycyjny - jakie wymogi związane z ochroną środowiska należy spełnić gdy planujemy jakąś inwestycję, kiedy będzie wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ), kiedy należy przeprowadzić ocenę oddziaływania 
  przedsięwzięcia na środowisko, kiedy wymagane będzie pozwolenie budowlane.
 • Ochrona środowiska – informacje ogólne – informacje ogólne dotyczące ochrony środowiska.
 • Dokumentacja, opłaty, kary - wymogi formalne w ochronie środowiska, wymagane dokumenty, zezwolenia, karty ewidencji, karty potwierdzenia odbioru odpadów itp., prowadzenie ewidencji, opłaty (stawki, naliczanie), kontrole w firmie, kary za naruszanie przepisów.
 • Dotacje - jak i skąd uzyskać dofinansowania na projekty związane z ochroną środowiska.

Zakres tematyczny publikacji:

 • Nowości;
 • Odpady, opakowania i opłata produktowa;
 • Ochrona powietrza i akustyka;
 • Ochrona wody i ziemi;
 • Opłaty, zgłoszenia i ewidencje;
 • Proces inwestycyjny;
 • Dotacje;
 • Orzeczenia i interpretacje;
 • Kalendarium.

Newsletter to:

 • najświeższe informacje dotyczące ochrony środowiska przedstawione w formie krótkich artykułów,
 • interpretacja zmian w przepisach prawnych,
 • możliwość zadania pytania i uzyskania odpowiedzi,
 • możliwość poznania problemów innych, sposobów na ich rozwiązanie i przełożenie tego na własne „podwórko”.

Nasze wyróżnienia

Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel