Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Budowa myjni samochodowej krok po kroku

Dodano: 7 lipca 2017
2909fa7443d9e49ee2749f042f45604208ae8962-medium

Cały proces budowy myjni samochodowej trwa zazwyczaj kilka miesięcy. Samo uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zajmuje od miesiąca do dwóch miesięcy.
Ale to tylko jeden z etapów. Dowiedz się jaką drogę musisz przebyć, by zrealizować tę inwestycję.

Myjnia samochodowa nie należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dlatego do jej użytkowania nie jest potrzebna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. To znacznie ułatwia realizację inwestycji, ale nie zwalnia z innych obowiązków. Cały proces budowy myjni można przedstawić w 11 krokach. 

 

Krok 1. Dowiedz się, czy na danym terenie, na którym chcesz wybudować myjnię, obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp).

Krok 2. Jeśli nie ma mpzp, musisz uzyskać tzw. decyzję o warunkach zabudowy. Z decyzji tej może wynikać koniecznośc wykonania raportu ooś lub karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP).

Krok 3. Zorientuj się na jakich zasadach możliwe jest podłączenie myjni do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Zasady te określone są w gminnym regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Krok 4. Udaj się do Wydziału Geodezji i Kartografii po mapy do celów projektowych.

Krok 5. Wykonaj projekt przyłączenia i całej inwestycji (jeśli to konieczne).

Krok 6. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia na budowę lub dokonaj zgłoszenia instalacji do właściwego miejscowo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – w pozwoleniu na budowę określane są instytucje, które muszą jeszcze wziąć udział w całym procesie.

Krok 7. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

Krok 8. Zdobądź zgodę na odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych innego przedsiębiorcy – należy podpisać umowę zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Krok 9. Uzyskaj pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych innego przedsiębiorcy – opiera się na sporządzeniu tzw. operatu wodnoprawnego i złożeniu go z wnioskiem do właściwego miejscowo starosty powiatowego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Krok 10. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów – jeżeli z separatora wytwarzane będzie powyżej 1 tony odpadów niebezpiecznych (np. zaolejone szlamy i ropopochodne).

Krok 11. Nie zapomnij o prowadzeniu ewidencji odpadów. Właściciel myjni samochodowej musi prowadzić ewidencję odpadów, np. opakowań po środkach czyszczących, chyba że podpisze umowę z uprawnionym podmiotem na ich odbiór jako odpady komunalne.

  1. rozporządzenie z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328);
  2. ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.),
  3. rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 213, poz. 1397 ze zm.).
Danuta Walaszek specjalista ds. ochrony środowiska, właścicielka firmy zajmującej się doradztwem ekologicznym
Słowa kluczowe:
automyjniebudowa

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Biblioteka Specjalisty ds. Ochrony środowiska

Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel