Pobierz Ebooka BEZPŁATNIE

Hałas – niedotrzymanie dopuszczalnych standardów może skutkować wysoką karą

Opis ebooka:

Hałas nieodłącznie towarzyszy procesom technologicznym i w różnym zakresie może pogarszać jakość środowiska. Wywoływanie ponadnormatywnego wpływu na jakość klimatu akustycznego jest czynnikiem, który może wręcz uniemożliwiać prowadzenie działalności. Brak dotrzymania obowiązujących standardów wiąże się nie tylko z sankcjami karnymi i dotkliwymi karami finansowymi, możliwością wystąpienia uciążliwych konfliktów sąsiedzkich, ale również z ewentualnością wstrzymania pracy zakładu przy permanentnym przekraczaniu dopuszczalnych poziomów dźwięku. Zobacz, jak uniknąć tych wszystkich przykrych konsekwencji!

          W tekście:

 ■  Dopuszczalny poziom dźwięku zależy od sąsiedztwa  

 ■  Wpływ działalności na klimat akustyczny

 ■  Wskaźniki hałasu  

 ■   Kluczowe kryterium – faktyczne zagospodarowanie terenu  

 ■  Droga do wydania decyzji  

 ■  Zapisy w decyzji o dopuszczalnym hałasie  

 ■  Odwołanie  

 ■  Czas obowiązywania decyzji  

 ■  Ograniczenie emisji hałasu  

 ■  W wyjątkowych sytuacjach można wyemitować więcej 

Autor:

Przemysław Dąbrowski

specjalista do spraw ochrony środowiska

Załóż darmowe konto

Nasze wyróżnienia

Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel