Pobierz Ebooka BEZPŁATNIE

Odpady komunalne – obowiązki gmin, właścicieli nieruchomości i firm wywozowych

Opis ebooka:

Obowiązkiem gmin, w ramach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, jest zorganizowanie odbioru śmieci i prawidłowe ich zagospodarowanie. Co konkretnie kryje się pod tymi zagadnieniami?

Gminy muszą przede wszystkim:

»  zapewnić warunki do prowadzenia prac w zakresie utrzymywania czystości na terenie gminy lub powołać jednostki orga-

   nizacyjne odpowiedzialne za wykonanie tych zadań;

»  wybudować, zachować i wykorzystać własne lub dzielone z innymi gminami:

    − regionalne instalacje służące do przerabiania odpadów komunalnych,

    − stacje zlewne, w sytuacji gdy nie jest możliwe podłączenie wszystkich nieruchomości do sieci kanalizacyjnej bądź też 

       gdy generuje to zbyt duże koszty,

    − instalacje i maszyny przeznaczone do gromadzenia, transportu oraz zlikwidowania zwłok zwierzęcych,

    − toalety publiczne;

Załóż darmowe konto

Nasze wyróżnienia

Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel