Pobierz Ebooka BEZPŁATNIE

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – opłaty

Opis ebooka:

Właściciel nieruchomości, na którą ma być doprowadzana woda i z której mają być odprowadzane ścieki, jest zobowiązany do zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków z lokalnym przedsiębiorstwem wodociągów i kanalizacji (PWiK). Reguluje to ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Artykuł 15 tej ustawy podaje, że PWiK musi zapewnić budowę urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę. Ponosi także koszty zainstalowania i utrzymania  wodomierza głównego. Pozostaje jednak kwestia, na kim ciąży obowiązek  wykonania i poniesienia kosztów samego przyłącza kanalizacyjnego. Wyjaśnienie w publikacji.

W tekście:

 ■   Kto ponosi koszty przyłączenia  

 ■  Dodatkowy odcinek sieci  

 ■  Zła interpretacja gmin  

 ■  Niewłaściwie wykonane urządzenie kanalizacyjne  

 ■  Opłaty adiacenckie 

Autor:  

Dorota Rosłoń 

specjalista z zakresu ochrony środowiska, absolwentka Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej

Załóż darmowe konto

Nasze wyróżnienia

Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel