Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Gospodarka odpadami i produktami

Utrata statusu odpadu przez stłuczkę szklaną

Wymagania dotyczące procedury utraty statusu odpadu przez stłuczkę szklaną reguluje ustawa o odpadach oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 1179/2012. Zgodnie z przepisami stłuczka szklana to stłuczka powstała w wyniku odzysku odpadów szklanych. Producentem stłuczki szklanej jest posiadacz, przemieszczający tę stłuczkę do innego posiadacza po raz pierwszy jako stłuczkę szklaną, która nie jest już odpadem. Importerem natomiast osoba fizyczna bądź prawna, z siedzibą w UE, wprowadzająca stłuczkę szklaną, niebędącą już odpadem na obszar Unii. PYTANIE: Firma XYZ magazynuje stłuczkę szklaną w celu jej przetwarzania. Nie jest jednak jej wytwórcą. Kto powinien wystąpić z procedurą utraty statusu odpadu – wytwórca czy firma XYZ? Odpowiedź: Obowiązek przeprowadzenia procedury utraty statusu odpadu spoczywa na producencie (importerze) stłuczki szklanej, tj. podmiocie prowadzącym odzysk (przetwarzanie). Procedura utraty statusu odpadu przez stłuczkę szklaną oparta jest na przeprowadzeniu odzysku tego odpadu, w tym poddaniu go recyklingowi, o czym stanowi art. 14 ustawy o odpadach. W wyniku procesu odzyskustwierdza się, czy uzyskany produkt spełnia wszystkie kryteria ww. artykułu oraz kryteria rozporządzenia nr 1179/2012: przedmiot bądź substancja stosowane są powszechnie do konkretnych celów i spełniają odpowiednie wymogi techniczne, istnieje rynek takich przedmiotów bądź substancji lub popyt na nie, zastosowanie przedmiotu bądź substancji nie będzie negatywnie oddziaływało na życie, zdrowie ludzi i środowisko.

  • Data: 23.09.2019

Utrata statusu odpadu przez stłuczkę szklaną

Wymagania dotyczące procedury utraty statusu odpadu przez stłuczkę szklaną reguluje ustawa o odpadach oraz rozporządzenie Komisji (UE) nr 1179/2012. Zgodnie z przepisami stłuczka szklana to stłuczka powstała w wyniku odzysku odpadów szklanych. Producentem stłuczki szklanej jest posiadacz, przemieszczający tę stłuczkę do innego posiadacza po raz pierwszy jako stłuczkę szklaną, która nie jest już odpadem. Importerem natomiast osoba fizyczna bądź prawna, z siedzibą w UE, wprowadzająca stłuczkę szklaną, niebędącą już odpadem na obszar Unii. PYTANIE: Firma XYZ magazynuje stłuczkę szklaną w celu jej przetwarzania. Nie jest jednak jej wytwórcą. Kto powinien wystąpić z procedurą utraty statusu odpadu – wytwórca czy firma XYZ? Odpowiedź: Obowiązek przeprowadzenia procedury utraty statusu odpadu spoczywa na producencie (importerze) stłuczki szklanej, tj. podmiocie prowadzącym odzysk (przetwarzanie). Procedura utraty statusu odpadu przez stłuczkę szklaną oparta jest na przeprowadzeniu odzysku tego odpadu, w tym poddaniu go recyklingowi, o czym stanowi art. 14 ustawy o odpadach. W wyniku procesu odzyskustwierdza się, czy uzyskany produkt spełnia wszystkie kryteria ww. artykułu oraz kryteria rozporządzenia nr 1179/2012: przedmiot bądź substancja stosowane są powszechnie do konkretnych celów i spełniają odpowiednie wymogi techniczne, istnieje rynek takich przedmiotów bądź substancji lub popyt na nie, zastosowanie przedmiotu bądź substancji nie będzie negatywnie oddziaływało na życie, zdrowie ludzi i środowisko.

  • Data: 23.09.2019

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Biblioteka Specjalisty ds. Ochrony środowiska

Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel