Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Czy można i czy warto zmienić organizację odzysku w ciągu roku rozliczeniowego?

Dodano: 20 kwietnia 2017
24e8658e7926822e8e3e501c5e49593244599249-medium

Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi nie precyzuje czy w ciągu danego roku przedsiębiorca może zmienić organizację odzysku opakowań i nie mówi o  odpowiedzialności w takiej sytuacji.

Jednak biorąc pod uwagę, że cała sprawozdawczość dotycząca opakowań składana jest do urzędu marszałkowskiego za okres jednego roku (do 15 marca), jak również zapisy dotyczące przekazywania organizacji odzysku opakowań danych przez przedsiębiorcę wskazują na system roczny należałoby przyjąć, że nie powinno dochodzić do zmiany organizacji odzysku w ciągu roku. W przypadku zmiany organizacji odzysku w ciągu roku nowa organizacja przejmuje obowiązek w odniesieniu do całego roku.

Same organizacje odzysku opakowań bronią się jednak przed takimi praktykami zamieszczając w umowach zapis mówiący o okresie wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

Podsumowując zmiana organizacji odzysku w ciągu roku nie jest zabroniona przepisami prawa, natomiast może być niekorzystna dla przedsiębiorcy ponieważ powstaje ryzyko ponoszenia kosztów na rzecz obu organizacji w związku z zapisami dotyczącymi rozwiązania umowy.

Jeżeli przedsiębiorca chce zawrzeć kilka umów z kilkoma organizacji odzysku, musi pamiętać, że nie wolno dzielić jednego rodzaju opakowań pomiędzy dwie organizacje.

Wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek zapewniać odzysk, w tym recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty. Obowiązek ten może wykonywać albo samodzielnie, albo za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, której zlecił jego wykonanie.

W przypadku przejęcia obowiązku przez organizację odzysku opakowań przedsiębiorcy muszą podpisać umowę. Umowa może obejmować jeden lub kilka rodzajów opakowań, jakie wprowadzający produkty w opakowaniach wprowadził do obrotu w danym roku kalendarzowym.

Obowiązkiem wprowadzającego jest przekazanie organizacji odzysku opakowań wszelkich niezbędnych danych do realizacji przejętego przez nią obowiązku, w tym informacje o wszystkich wprowadzonych przez niego do obrotu w danym roku kalendarzowym produktach w opakowaniach.

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel