Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Czy rodzaj wprowadzonych opakowań ma wpływ na kampanie edukacyjne?

Dodano: 26 kwietnia 2017
a1ad26fb33a8a7fe7aa1d60a62ae87e180961005-medium

Jeżeli firma wprowadza produkty w różnych rodzajach opakowań (np. wielomateriałowe i opakowania z tworzyw sztucznych), nie musi realizować kampanii edukacyjnej osobno dla każdego z tych rodzajów.

Obowiązek przeprowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych ma każdy przedsiębiorca, który wprowadza produkty w opakowaniach. Nie ma tu podziału ze względu na typ opakowania. Jeśli firma wprowadza produkty zarówno w opakowaniach jedno-, jak i wielomateriałowych, może przeprowadzić wspólną kampanię edukacyjną.

Obowiązek ten można realizować samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Jeżeli przedsiębiorca będzie samodzielnie prowadził publiczne kampanie edukacyjne, musi przeznaczyć na ten cel co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym lub przekazać tę kwotę na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wszystkie wydatki muszą być szczegółowo udokumentowane.

Jeśli wydatki przeznaczone na kampanię nie wynosiły co najmniej 2% wartości wprowadzonych opakowań, to na rachunek NFOŚiGW należy wpłacić kwotę, która uzupełni te wydatki do wymaganej wysokości.

Kampanie można prowadzić w środkach masowego przekazu, np. za pośrednictwem ulotek, broszur informacyjnych lub plakatów, a także organizując konkursy, konferencje oraz imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Do kampanii edukacyjnej zalicza się każde działanie mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, obejmujące informowanie o prawidłowym postępowaniu z odpadami opakowaniowymi, możliwym wpływie odpadów opakowaniowych na środowisko i zdrowie ludzi, dostępnych systemach zwrotu, zbierania i odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych.

Jeżeli przedsiębiorca zleci przeprowadzenie kampanii edukacyjnych organizacji odzysku, nie musi już ponosić opłaty wynoszącej co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu, bo wzajemne rozliczenia ustalają strony umowy. Jednak w umowie z organizacją odzysku opakowań powinny się znaleźć wszelkie szczegóły dotyczące wysokości opłaty, zakresu oraz terminu funkcjonowania usługi związanej z prowadzeniem publicznej kampanii edukacyjnej.

Słowa kluczowe:
edukacjaopakowania

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel