Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Od 1 lipca 2017 r. nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów

Dodano: 20 kwietnia 2017
b04cce1be81a8c7572de98399f9b1f07a07169f2-medium

Ministerstwo środowiska przygotowało nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów ponieważ obecne przepisy nie przynoszą zamierzonych rezultatów. Dzięki zmianom w wyniku segregowania odpadów mają powstawać lepsze surowce.

Według nowego rozporządzenia odpady trzeba będzie zbierać w pojemnikach lub workach w czterech kolorach. O tym, jakie odpady należy wrzucać do pojemników, będą informowały ich kolory i napisy, a więc:

  • odpady z papieru i tektury trzeba będzie wrzucać do niebieskich pojemników,
  • odpady ze szkła do zielonych pojemników,
  • odpady metali, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych do żółtych pojemników,
  • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, do brązowych pojemników.
Jeżeli odpady ze szkła będą zbierane w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne trzeba będzie wrzucać do pojemników koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe do pojemników koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”.

Dwa warunki, by wywiązać się obowiązku selektywnego zbierania odpadów

Zgodnie z nowymi przepisami wymóg selektywnego zbierania odpadów będzie spełniony, jeżeli:

  • na terenie gminy selektywnie zbierane frakcje odpadów zbierane są w opisany wyżej sposób, w miejscu ich wytworzenia i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego;
  • pojemniki oraz worki zapewnią zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca 2017 roku, ale przewidziano okresy przejściowe, w związku z czym  jednolity system selektywnego zbierania odpadów zacznie obowiązywać dopiero od połowy 2021 roku.

Gminy będą miały pięć lat na  dostosowanie kolorystyki pojemników. Przez ten czas będzie można używać pojemników w dotychczasowych kolorach. Trzeba je jednak będzie do końca stycznia 2018 roku oznakować odpowiednimi napisami oznaczającymi określone frakcje odpadów.

Zawarte przez gminy przed 1 lipca 2017 roku (a więc przed wejściem nowego rozporządzenia) umowy na odbieranie lub na odbieranie i zagospodarowanie odpadów, określające inny sposób realizacji selektywnego zbierania odpadów (np. dwu lub trzypojemnikowy), będą ważne do połowy 2021 roku.

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel