Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Publiczne kampanie edukacyjne – lepiej zlecić czy prowadzić samodzielnie

Autor: Emilia Kozakiewicz

Dodano: 5 maja 2017
61d2973b6106253bf6e5f4362aefb58ea9d6b205-medium

Jednym z obowiązków przedsiębiorców wprowadzających produkty w opakowaniach jest prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych (obowiązek dotyczy również m.in. wprowadzających baterie, sprzęt elektryczny i elektroniczny). Dowiedz się, czy lepiej zlecić to organizacji odzysku, czy przeprowadzić samemu.

  Publiczne kampanie edukacyjne mają podnosić świadomość ekologiczną społeczeństwa, a więc informować użytkowników, jak prawidłowo postępować z odpadami opakowaniowymi i o ich możliwym wpływie na środowisko i zdrowie ludzi. Przedsiębiorcy w takich kampaniach powinni informować, gdzie można zwrócić takie opakowania, jakie są dostępne systemy ich zbierania i odzysku. Informacje te można przekazać w środkach masowego przekazu, wykorzystując ulotki i broszury informacyjne, plakaty, konkursy, konferencje oraz organizując imprezy o charakterze informacyjno-edukacyjnym .

Dwa rozwiązania

Obowiązek prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych przedsiębiorca może wykonać sam lub za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań. Jeśli zdecyduje się na samodzielną realizację tego obowiązku, musi:

  • przeznaczyć na publiczne kampanie edukacyjne lub

  • przekazać na rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

– łącznie co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

W przypadku samodzielnej realizacji obowiązku przedsiębiorca musi określić wartość netto opakowań wprowadzonych do obrotu. Jeżeli kupuje oddzielnie opakowania i oddzielnie produkty, nie będzie to trudne – jest w stanie określić wartość netto używanych do pakowania produktów opakowań. Jeśli jednak dokonuje importu lub wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniu, może mieć problem z określeniem wartości samych opakowań.

Według interpretacji Ministerstwa Środowiska w takim przypadku można dokonać szacunkowych wyliczeń na podstawie dostępnych informacji i bazować na cenie rynkowej dostępnych w Polsce podobnych opakowań do tych, w które pakowane są produkty przywiezione przez przedsiębiorcę do kraju. Informacje dotyczące ceny opakowań mogą pochodzić m.in. od producentów, dystrybutorów opakowań lub z innych źródeł, które w sposób wiarygodny pozwolą oszacować wartość rynkową opakowania wprowadzanego produktu.

Ustalenia z organizacją odzysku

W przypadku realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań wysokość środków finansowych, jakie wprowadzający przekazuje na publiczne kampanie edukacyjne, jest kwestią umowną pomiędzy przedsiębiorcą a organizacją odzysku.

Kiedy trzeba się rozliczyć

Rozliczenia wykonania obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych trzeba dokonać na koniec roku kalendarzowego. Wprowadzający produkty w opakowaniach musi złożyć do 15 marca roku następnego sprawozdanie z realizacji obowiązku w ramach rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Sprawozdania nie może złożyć za przedsiębiorcę organizacja odzysku opakowań.

W sprawozdaniu trzeba określić, czy publiczne kampanie edukacyjne prowadziła organizacja odzysku czy sam przedsiębiorca. Jeżeli sam przedsiębiorca, to musi on podać wysokość środków przeznaczonych na kampanie oraz opisać podjęte działania w tym zakresie.

Wprowadzający produkty w opakowaniach, którzy w danym roku kalendarzowym wprowadzili do obrotu produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań nieprzekraczającej 1 Mg, nie muszą co prawda zapewnić wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych. Nie są jednak zwolnieni z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Jeżeli przedsiębiorca nie sfinansuje publicznych kampanii edukacyjnych, grozi mu kara w wysokości od 5.000 zł do 500.000 zł.

Dla przedsiębiorców wprowadzających bardzo małe ilości opakowań prawdopodobnie korzystniejsze będzie rozliczanie się z obowiązku samodzielnie. Jednakże w przypadku wprowadzających bardzo duże ilości opakowań korzystniejsze może okazać się zrealizowanie tego obowiązku poprzez organizację odzysku. Kwota wynikająca z 2% wartości opakowań, którą należy przeznaczyć na kampanie, będzie prawdopodobnie kwotą niewspółmiernie wyższą niż wynagrodzenie organizacji odzysku opakowań.

Emilia Kozakiewicz

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel