Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Uwaga! Są nowe wzory zaświadczeń dotyczących zsee

Dodano: 20 kwietnia 2017
17c1a8dc2377cc53b0d1792e81638935cf13a30c-medium

Prowadzący zakład przetwarzania musi wydać wprowadzającemu sprzęt, z którym zawarł umowę dotyczącą przetwarzania odpadów, zaświadczenie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Kopię zaświadczenia prowadzący zakład przetwarzania przekazuje GIOŚ. 

Nowy wzór zaświadczenia o zużytym sprzęcie znajduje się w rozporządzeniu ministra środowiska z 16 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zużytym sprzęcie (Dz.U. z 2016 r. poz. 2186), które weszło w życie 1 stycznia 2017 r. Zaświadczenie zawiera:

  • dane wprowadzającego sprzęt,
  • dane prowadzącego zakład przetwarzania,
  • dane prowadzącego działalność w zakresie recyklingu, któremu prowadzący zakład przetwarzania przekazał odpady powstałe ze zużytego sprzętu,
  • dane prowadzącego działalność w zakresie unieszkodliwiania, któremu prowadzący zakład przetwarzania przekazał odpady powstałe ze zużytego sprzętu. 

Wzory zaświadczeń można pobrać ze strony www.gospodarowanieodpadami.wip.pl

Natomiast prowadzący działalność w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego musi na wniosek prowadzącego zakład przetwarzania wystawić zaświadczenie potwierdzające recykling lub inne niż recykling procesy odzysku w trzech egzemplarzach:

  • jeden trafia do prowadzącego zakład przetwarzania, który przekazał odpady do recyklingu,
  • drugi jest przekazywany GIOŚ,
  • a trzeci pozostaje u prowadzącego działalność w zakresie recyklingu.

Nowy wzór tego zaświadczenia znajduje się w rozporządzeniu ministra środowiska w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku (Dz.U. z 2016 r. poz. 2213), które również weszło w życie 1 stycznia 2017 r. Celem zmian było ujednolicenie zaświadczeń wydawanych prowadzącym zakłady przetwarzania przez prowadzących działalność w zakresie recyklingu zużytego sprzętu oraz prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku.

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel