Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Zbiorcze KPO pod znakiem zapytania

Dodano: 27 kwietnia 2017
184fd9d62c864348b36981840c780701c72b0e0b-medium

Trwają prace nad projektem nowej ustawy o odpadach. Jeśli zostanie uchwalona, przedsiębiorcy będą musieli dostosować się do nowych zadań prowadzenia ewidencji odpadów. Jakich?

Artykuł 1 pkt 11 projektu ustawy o zmianie ustawy o odpadach mówi o tym, że kierowca pojazdu, którym są transportowane odpady, musi posiadać kartę przekazania odpadów w formie wydruku papierowego lub w postaci elektronicznej. W związku z wprowadzeniem takiego wymogu zostanie więc usunięty ust. 5 do art. 69 obecnie obowiązującej ustawy o odpadach, który mówi o możliwości wystawienia zbiorczej karty przekazania odpadów. A zatem w ogóle nie będzie możliwości wystawiania zbiorczej KPO dla żadnego rodzaju odpadów.

Obecnie, jeżeli odpady jednego rodzaju są wytwarzane i przekazywane do zagospodarowania regularnie, mogą być ewidencjonowane na podstawie zbiorczych kart przekazania odpadu. Dla każdego kodu odpadu można taką kartę wystawić raz w miesiącu, uwzględniając miesięczną masę wytworzonego odpadu, pod warunkiem że transportujący i odbiorca odpadów pozostaje ten sam.

Takie rozwiązanie jest korzystne chociażby z uwagi na ograniczenie ilości dokumentów, które trzeba gromadzić w archiwum.

Zbiorczą kartę powinien wystawić przekazujący odpady w tylu egzemplarzach, ilu jest posiadaczy odpadu w danym przypadku – po jednym egzemplarzu dla siebie, transportującego odpady i odbiorcy odpadów (często transportujący i odbiorca odpadów to ten sam podmiot). Kartę trzeba sporządzić tuż po zakończeniu miesiąca i przekazać do podpisania firmom, które odpad transportowały i odebrały w celu zagospodarowania go w drodze odzysku lub unieszkodliwienia.

Przyczyna zmian

Jako uzasadnienie do planowanych zmian autorzy projektu podają fakt, że w przypadku wystawiania zbiorczych KPO dochodziło do wielu nieprawidłowości. Poza tym skoro KPO trzeba będzie dołączać do każdego transportu odpadów, to nawet nie będzie możliwości przygotować jej za okres 1 miesiąca, jeśli transport będzie np. 2 razy w miesiącu.

Zmiany w ewidencji odpadów medycznych

Zmiany mają dotyczyć także ewidencji odpadów medycznych. Obecniewytwórca odpadów medycznych lub weterynaryjnych musi wystąpić o potwierdzenie unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych do posiadacza odpadów, który unieszkodliwia zakaźne odpady medyczne lub zakaźne odpady weterynaryjne przez termiczne przekształcanie. Dopiero po uzyskaniu tego dokumentu jest zwolniony z odpowiedzialności za te odpady. Projekt zmian do ustawy o odpadach przewiduje rezygnację z obowiązku wystawiania dokumentów potwierdzających unieszkodliwienie tych odpadów. Obecnie zakaźne odpady medyczne i weterynaryjne mogą być unieszkodliwiane wyłącznie w spalarni odpadów niebezpiecznych, w związku z czym wystawianie ww. dokumentów nie jest już uzasadnione.

Obecnie prace nad projektem zakończył Komitet do spraw europejskich. Ustawa ma wejść w życie w ciągu 14 dni od nia, w którym zostanie ogłoszona.

  • Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1987).
  • Projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach z 23 listopada 2016 r.
Rafał Kruk specjalista ds. gospodarki odpadowej

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel