„Gospodarowanie Odpadami”

to jedyny miesięcznik dla firm i instytucji odpowiedzialnych za gospodarowanie odpadami na etapie odbioru, transport, składowania lub utylizacji. Dzięki publikacji poznasz najnowsze zmiany i interpretacje przepisów co pozwoli Ci bezbłędnie przygotować dokumentację związaną z gospodarowaniem odpadami.

 • Aktualności
 • Dokumentacja, raporty, sprawozdania
 • Gospodarowanie odpadami, transport i utylizacja
 • Gospodarka wodno-ściekowa
 • Przetargi
 • Dotacje, inwestycje i technologie
 • Raporty i orzeczenia
 • Karta odpadu

W publikacji ukazuje się także dodatek dla gmin:

„Gospodarowanie odpadami. Dodatek dla gmin” to publikacja w której omawiamy najważniejsze zagadnienia związane z obowiązkiem utrzymania porządku i czystości na terenie gmin. Znajdują się w nim wskazówki dotyczące zasad ustalania opłat za odbiór śmieci od mieszkańców oraz zasad selektywnej zbiórki odpadów. Podpowiadamy też jak rozwiązać problematyczne kwestie związane z przetargami na odbiór śmieci a także pomagamy gminom uchronić się przed karami. Dodatek jest wydawany kwartalnie.

Zakres tematyczny publikacji:

 • Nowości;
 • Odbiór, transport, składowanie, utylizacja, odzysk i recykling odpadów;
 • Wymogi formalne i techniczne, jakie muszą spełniać firmy zajmujące się odpadami;
 • Kary za nieprzestrzeganie przepisów.

Podsumowując, publikacja dostarcza niezbędnych informacji nt. gospodarowania odpadami, a także przedstawia ich poprawną interpretację.

Newsletter to:

 • pozwoli na bieżąco śledzić zmiany w prawne dot. gospodarowania odpadami,
 • zawiera interpretacje przepisów, uwzględniające Twoje potrzeby jako specjalisty ds. gospodarowania odpadami,
 • jest napisana krótko i zwięźle – nie trzeba tracić czasu na czytanie zbędnych informacji.

Nasze wyróżnienia

Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel