Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Opłata środowiskowa za wprowadzenie ścieków – jak ją obliczyć

Dodano: 5 maja 2017
1b03ea1f2b20be2ac8ff5d66c80a14290d91ef5c-medium

Nasza firma zajmuje się usługami transportowymi, od niedawna mamy oczyszczalnię ścieków i pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków przemysłowych (mieszanina ścieków opadowych i bytowo-gospodarczych) z wylotem do wód cieku. Czy w związku z tym musimy uiszczać opłaty za korzystanie ze środowiska?

Nasza firma zajmuje się usługami transportowymi, od niedawna mamy oczyszczalnię ścieków i pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania oczyszczonych ścieków przemysłowych (mieszanina ścieków opadowych i bytowo-gospodarczych) z wylotem do wód cieku. Czy w związku z tym musimy uiszczać opłaty za korzystanie ze środowiska?

Podmioty korzystające ze środowiska muszą uiszczać opłaty z tego tytułu bez względu na to, czy działalność wymaga uzyskania pozwolenia, czy nie.

A zatem muszą Państwo uiścić opłatę za korzystanie ze środowiska z tytułu wprowadzania ścieków bytowych oraz wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni i złożyć sprawozdanie z wysokości należnej opłaty do urzędu marszałkowskiego (termin upływa 31 marca 2017 r. za rok 2016). Opłatę wyliczamy samodzielnie. Opłatę za 2016 rok trzeba obliczyć na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 12 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1875).

Jeżeli opłata za dany rodzaj korzystania ze  środowiska nie przekracza 800 zł na rok, podmiot jest zwolniony z obowiązku jej wniesienia. Mimo to firma musi złożyć sprawozdanie o wysokości należnej opłaty .

Wysokość opłaty za ścieki bytowe wprowadzane do wód lub do ziemi ustala się na podstawie pięciodobowego biochemicznego zapotrzebowania tlenu (BZT5), chemicznego zapotrzebowania tlenu (ChZT), zawiesiny ogólnej, sumy jonów chlorków i siarczanów. Wysokość opłaty ustala się, biorąc pod uwagę wskaźnik, który powoduje opłatę najwyższą.

W 2016 roku przedsiębiorstwo odprowadziło z oczyszczalni ścieków 3000 m3 oczyszczonych ścieków bytowych do cieku na podstawie pozwolenia wodnoprawnego, w wyniku analizy jakości ścieków stwierdzono następujące wskaźniki zanieczyszczeń: BZT5 – 15 mg/dm3 ChZTCr – 60 mg/dm3 Zawiesina ogólna – 30 mg/dm3 Ilość substancji w ściekach: BZT5: 3000 m³ x 15 mg/dm³ / 1000 = 45 kg ChZTCr: 3000 m³ x 60 mg/dm³ / 1000 = 180 kg Zawiesina ogólna 3000 m³ x 30 mg/dm³ / 1000 = 90 kg Naliczenie opłat: Ilość substancji w ściekach x stawka opłaty x współczynnik różnicujący zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 12 października 2015 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2016 – Dz.U. z 2015 r. poz. 1875) Opłata BZT5 = 45 kg x 4,28 zł/kg x 0,3 = 57,78 zł Opłata ChZTCr = 180 kg x 1,71 zł/kg x 0,4 = 123,12 zł Opłata zawiesina ogólna = 90 kg x 0,52 zł/kg = 46,80 zł Opłata wynosi: 123,12 zł (opłata ustalona według wskaźnika, który powoduje opłatę najwyższą). § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia wymienia różne rodzaje powierzchni oraz stawki za wprowadzanie do wód lub do ziemi wód opadowych i roztopowych z 1 m2 powierzchni. Jednostkowa stawka opłaty jest zależna od typu powierzchni (teren przemysłowy, parking itp.).

Podmiotem korzystającym ze środowiska jest również podmiot wprowadzający gazy lub pyły do powietrza w wyniku eksploatacji urządzeń (m.in. spalanie paliw w silnikach spalinowych – np. w samochodach osobowych, ciężarowych, maszynach roboczych) oraz przeładunku benzyn silnikowych. A zatem jako firma transportowa mogą być Państwo zobowiązani do uiszczenia opłaty środowiskowej z tytułu eksploatacji pojazdów firmowych. Opłatę trzeba rozliczyć w urzędzie marszałkowskim zgodnym z miejscem zarejestrowania pojazdu.

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 672). Ustawa z 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.).
Bernadeta Biniek

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel