Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Dowiedz się, jakie są dwa najczęstsze błędy w raportach wysyłanych do KOBiZE

Dodano: 24 września 2017
Fotolia_75535993_Subscription_Monthly_M

Obecnie Krajowa baza weryfikuje dane za 2016 rok zawarte w raporcie. W sytuacji błędnie sporządzonego raportu dostajemy e-maila z prośbą o korektę. KOBiZE sprawdza zarówno poprawność klasyfikowania instalacji, jak i parametrów technicznych. Ważna jest ich adekwatność ze stanem faktycznym, ponieważ dane podawane do Krajowej bazy są później wykorzystywane do sporządzania raportów krajowych i międzynarodowych (w tym do sporządzenia raportu dla ministra środowiska, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji; tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 286).

 1. Łączenie kotłów w jedno źródło – wykazywanie łącznej emisji substancje ze źródła

Szanowni Państwo!Z przeprowadzonej analizy wysłanego do Krajowej bazy raportu za 2016 rok wynika, że prawdopodobnie niektóre informacje dotyczące struktury technologicznej nie zostały wprowadzone do raportu prawidłowo. Przeprowadzona przez nas weryfikacja dotyczyła nieprawidłowo sklasyfikowanych źródeł charakterystycznych dla instalacji spalania paliw w sektorze energetycznym.Do takich źródeł należą:

 • kocioł ciepłowniczy (w tym wytwornica pary),

 • kocioł energetyczny,

 • agregat prądotwórczy/silnik energetyczny,

 • nagrzewnica,

 • palnik,

 • promiennik,

 • silnik kogeneracyjny,

 • turbina gazowa. Koniec

Każdy kocioł powinien być scharakteryzowany jako osobne źródło w instalacji spalania paliw i nie może być połączonymi z innymi kotłami (ważna jest informacja dotycząca każdego pojedynczego kotła). Agregację można przeprowadzić wyłącznie w przypadku nagrzewnic oraz promienników tej samej mocy (osobno agregując jako źródło nagrzewnice o tej samej mocy i osobno promienniki o tej samej mocy). W przypadku agregacji w polu Oznaczenie należy wpisać liczbę zagregowanych urządzeń (np. pięć promienników). W zakwalifikowaniu danego urządzenia mogą być przydatne poniższe definicje:

Tab. 1. Definicje kotłów

Lp.

Rodzaj kotła

Definicja

 

Kocioł energetyczny

Urządzenie przeznaczone do wytwarzania pary wykorzystywanej do napędu turbin parowych, połączonych mechanicznie z generatorami wytwarzającymi energię elektryczną

 

Kocioł ciepłowniczy

Urządzenie służące wyłącznie do produkcji ciepła (w parze wodnej lub gorącej wodzie)

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Środowiska każdy kocioł ciepłowniczy lub energetyczny jest instalacją energetyczną, niezależnie od tego, na jakie cele wykorzystywana jest energia w nim wytwarzana. Wobec tego wszystkie kotły, które działają na potrzeby własne zakładu, np. wytwarzają ciepłą wodę użytkową lub ciepło w postaci pary lub gorącej wody oraz kotły działające w celu wytworzenia ciepła lub energii elektrycznej na sprzedaż do sieci ciepłowniczych lub energetycznych, należy traktować jako źródło w instalacji spalania paliw w sektorze energetycznym.

Tab. 2. Prawidłowa kwalifikacja kotła ciepłowniczego w strukturze technologicznej

Sektor

sektor energetyczny

Rodzaj instalacji

instalacja spalania paliw

Podsektor

kotłownia przemysłowa

Kod PKD

35.30.Z. kotłownia przemysłowa

 2. Wpisywanie mocy znamionowej zgodnej z tabelą z opłat środowiskowych

Szanowni Państwo!Z przeprowadzonej analizy wysłanego do Krajowej bazy raportu za 2016 rok wynika, że niektóre informacje w nim przedstawione mogą być błędne. W konsekwencji uprzejmie prosimy o przeanalizowanie danych dla zakładu przedstawionego w poniższym zestawieniu tabelarycznym w zakresie:

 • paliwa (podanej ilości i wartości opałowej),

 • czasu pracy źródła/źródeł,

 • nominalnej mocy cieplnej źródła. koniec

W wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat kotły przyporządkowuje się jedynie do przedziału mocy, a nie podaje konkretną jej wartość:

Kotły o nominalnej mocy cieplnej < lub = 5 MW opalane olejem

Olej lekki (zawartość siarki nie większa niż 0,5%)

W konsekwencji błędne okaże się podawanie mocy znamionowej równej 5 MW. Faktyczna wartość podana jest przez producenta na tabliczce znamionowej lub umieszczona w specyfikacji technicznej kotła (będącej często częścią instrukcji obsługi kotła). W przypadku gdy w danych technicznych kotła podany jest przedział mocy znamionowej (np. od 0,125 do 1,080 MW), należy przyjmować największą wartość mocy, która została wyszczególniona przez producenta.

Tab. 3. Ważne definicje

Lp.

Wyszczególnienie

Definicja

 

Nominalna moc cieplna

Jest to ilość energii wprowadzonej do źródła w paliwie, w jednostce czasu, przy jego nominalnym obciążeniu*.

 

Moc znamionowa

To trwała moc źródła, na którą zostało zaprojektowane. Informacja o wielkości mocy znamionowej podana jest na tabliczce znamionowej.

 

Sprawność nominalna

To procentowa wielkość rozumiana jako stosunek mocy znamionowej.

* W przypadku małych urządzeń, dla których znana jest tylko moc znamionowa, można wpisać taką samą wartość w nominalnej mocy cieplnej i w mocy znamionowej.

Kiedy można zrobić korektę

Korektę można wykonać w każdym momencie. Wystarczy pobrać raport z danego roku do korekty i uzupełnić wymagane dane.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 286).
 • Poradnik dotyczący sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy za rok 2016.
Marta Karczewska

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel