Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Likwidacja rowu – czy niezbędne pozwolenie

Dodano: 7 lipca 2017
eb1e9820604cef12ddc537973e2c3c5a152ae8fd-medium

Czy osoba fizyczna posiadająca na swojej działce rów będący jej własnością może wystąpić do organu, np. starosty, o pozwolenie na likwidację ww. rowu? Jak postąpić w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że sąsiad posiadający pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie deszczówki do tego rowu tak naprawdę odprowadza tam ścieki bytowe?

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz.469 ze zm.) rów jest urządzeniem wodnym. W związku z tym przed jego likwidacją wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego (w tym również rowu).

O wydanie takiego pozwolenia może wystąpić również osoba fizyczna. Jednak istnieje ryzyko, że urząd (starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu) może odmówić wydania decyzji na likwidacje rowu, jeśli stwierdzi, iż działanie to może spowodować naruszenie stosunków wodnych na danym terenie. Ponadto likwidacja rowu musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy.

Jednak, gdy istnieje podejrzenie, że podmiot posiadający pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód (wprowadzanie ścieków deszczowych do ziemi) w rzeczywistości wprowadza inne ścieki, należy informację taką zgłosić zarówno do podmiotu, który wydał takie pozwolenie, jak również do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Ponieważ istnieje przesłanka, że podmiot ten naruszył warunki pozwolenia wodnoprawnego, które określa m.in.:

  • ilość,

  • skład i

  • stan

odprowadzanych ścieków.

W razie korzystania ze środowiska z przekroczeniem lub naruszeniem warunków pozwolenia podmiot korzystający ze środowiska ponosi administracyjną karę pieniężną. Zgodnie z art. 298 Prawa ochrony środowiska powyższe kary wymierzane są: za przekroczenie określonych w pozwoleniu wodnoprawnym warunków dotyczących m.in. ilości ścieków, ich stanu. W przypadku przekroczenia w pozwoleniu wielkości danej substancji WIOŚ wymierza karę za 1 kg tej substancji wg jednostkowej stawki określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wysokości jednostkowych kar za przekroczenie warunków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

Ponadto organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego może cofnąć lub ograniczyć pozwolenie bez odszkodowania, jeśli podmiot zmienił cel, zakres oraz warunki ustalone w tym pozwoleniu.

  • Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.).
  • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 519).
Anna Ujda

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel