Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Twoja firma przylega do terenów wodnych? Sprawdź, z czym to się wiąże

Dodano: 7 lipca 2017
a9fed2389fb2701bac56d9992346e99d365b0658-medium(1)

W sytuacji, gdy nasz grunt bezpośrednio graniczy z obszarami wodnymi, użytkowanie go może być w pewnym stopniu ograniczone. W jaki sposób?

Przepisy ustawy Prawo wodne zabraniają grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.

Zakaz ten dotyczy grodzenia terenów stref ochronnych ustanowionych na mocy ustawy Prawo wodne oraz obrębów hodowlanych ustanowionych na podstawie przepisów rybackich.

Nie mamy również prawa zmieniać stanu wody na gruncie, odprowadzać wód oraz ścieków na grunty sąsiednie.

Gdy jesteśmy właścicielami gruntu, mamy obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody, powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich, ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Jeżeli zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na nieruchomości sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta mogą nam nakazać:

  • przywrócenie stanu poprzedniego lub

  • wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom.

W takim przypadku możemy, w drodze pisemnej ugody, ustalić zmiany stanu wody na gruntach, jeżeli nie wpłyną one szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę wodną. Ugoda nie może dotyczyć wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. Realizacja zapisów tej ugody jest możliwa dopiero po jej zatwierdzeniu, w drodze decyzji.


1. Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.).
Anna Ujda
Słowa kluczowe:
gospodarowanie wodami

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel