Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Decyzja środowiskowa – czy jest wymagana przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów

Autor: Dorota Rosłoń

Dodano: 4 lipca 2017
5dee6c47e0817e9fa304a98e3a5ad31990403b61-medium

Planuję ubiegać się o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów. Czy jest mi do tego niezbędna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach?

Uzyskanie decyzji środowiskowej jest niezbędne wtedy, gdy łącznie zostaną spełnione trzy warunki:

1) realizacja przedsięwzięcia jest planowana,

2) przedsięwzięcie to należy do jednego z przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej: uooś),

3) realizacja tego przedsięwzięcia wymaga uzyskania jednej z decyzji wymienionej w art. 72 ust. 1 uooś, m.in. zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydawanych na podstawie ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Nie ma konieczności dołączania decyzji środowiskowej, jeśli:

  1. jest to drugie bądź kolejne zezwolenie dla zrealizowanego przedsięwzięcia nieulegającego zmianie lub

  2. zezwolenie dotyczy odzysku polegającego na przygotowaniu do ponownego użycia.

Decyzja środowiskowa nie jest potrzebna jako samodzielny dokument, tylko poprzedza uzyskanie innych decyzji, np. decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

  • Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz.U. 2016 r. poz. 1987 ze zm).
  • Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.).
  • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 519).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71).
Dorota Rosłoń

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel