Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Ułatwienia dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska

Dodano: 20 kwietnia 2017
0583bf1f18fe2db62dea0f48df192ade7338403f-medium

Najważniejsza zmiana dotyczy składania wykazu opłat środowiskowych do urzędu marszałkowskiego. Do tej pory przedsiębiorcy musieli składać taki wykaz (do 31 marca za rok poprzedni) nawet jeśli byli zwolnieni z obowiązku uiszczania opłaty za korzystanie ze środowiska.

Od stycznia, takiego wykazu nie trzeba będzie przygotowywać jeśli roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska (emisja do powietrza, odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wody, składowanie odpadów) nie przekroczy 100 zł.

Warunki zwolnienia z uiszczania opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego zostały takie same  - nie trzeba wnosić opłaty jeżeli nie przekroczy ona 800 zł osobno dla każdego z rodzajów korzystania ze środowiska

Publiczne kampanie edukacyjne

Uproszczenia przewidziano także dla przedsiębiorców, którzy wprowadzili w danym roku kalendarzowym produkty w opakowaniach o łącznej masie opakowań poniżej 1 Mg i skorzystali z pomocy de minimis (są zwolnieni z uiszczania opłaty produktowej i osiągania określonych poziomów odzysku i recyklingu). Od 1 stycznia 2017 r. ta grupa nie musi prowadzić publicznych kampanii edukacyjnych. Wcześniej mimo ze korzystali z pomocy de minimis musieli takie kampanie prowadzić.

Kontrola WIOŚ na nowych zasadach

Zmiany dotyczą też zasad przeprowadzania kontroli w siedzibie przedsiębiorcy (również kontroli WIOŚ). Teraz WIOŚ ma m.in. prowadzić kontrolę na podstawie identyfikacji prawdopodobieństwa naruszenia prawa („analizy ryzyka”), dzięki czemu nie będzie konieczności przeprowadzania jej u przedsiębiorców, u których występuje niewielkie ryzyko bądź nie stwierdzono wcześniej żadnych naruszeń. Ponadto Jeśli przedsiębiorca uzna, że przeprowadzenie w tym samym czasie kilku kontroli jednocześnie nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie jego firmy, będzie mógł wyrazić zgodę na ich przeprowadzenie (wcześniej nie wolno było prowadzić kilku kontroli jednocześnie).

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel