Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Zalety przeprowadzenia procedury utraty statusu odpadów

Dodano: 6 czerwca 2017
eb4f350c1b8b74adec68cae5420ae199c6db5e8f-medium

Procedura utraty statusu odpadów została opisana w art. 14 ust. 1 ustawy o odpadach. Zgodnie z tym przepisem można ją przeprowadzić, jeśli na skutek poddania odpadów odzyskowi, w tym recyklingowi, są łącznie spełnione cztery warunki:

  1. przedmiot lub substancja są powszechnie stosowane do konkretnych celów,
  2. stanieje rynek takich przedmiotów lub substancji bądź popyt na nie,
  3. dany przedmiot lub substancja spełniają wymagania techniczne do zastosowania do konkretnych celów oraz wymagania określone w przepisach i w normach mających zastosowanie do produktu,
  4. zastosowanie przedmiotu lub substancji nie prowadzi do negatywnych skutków dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

Dzięki utracie statusu odpadów odpady przestają być odpadem i stają się cennym surowcem. Taki surowiec staje się bardziej konkurencyjny na rynku, otwiera więc wytwórcy nowe drogi jego zbytu. Wytwórca, który przeprowadził procedurę utraty statusu odpadu i otrzymał surowiec, może dowolnie przekazać go do dalszego zagospodarowania dowolnemu podmiotowi (sprzedać). W tym przypadku otrzymany surowiec (odpad) jest traktowany na równi z surowcem pochodzącym z naturalnych zasobów. W związku z otrzymaniem surowca wytwórca jest także zwolniony z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, o której mówi ustawa o odpadach, a więc nie wystawia karty ewidencji odpadu, a także karty przekazania odpadu.

Jeśli wytwórca odpadów nie przeprowadził tej procedury, to nadal dysponuje odpadem, który może przekazać do dalszego zagospodarowania tylko firmie, która ma do tego uprawnienia.

Jeżeli natomiast powstały surowiec (np. złom) po pewnym czasie przestanie spełniać kryteria związane z utratą statusu odpadu, stanie się z powrotem odpadem. Ważne jest, aby sytuację taką przewidzieć i uwzględnić również w pozwoleniu na wytarzanie, jeżeli jest wymagane. W takim przypadku podmiot powinien wystąpić z wnioskiem również o wydanie lub zmianę takiej decyzji. Posiadanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów nie oznacza konieczności ich wytworzenia, tzn. część z nich po spełnieniu przepisów szczegółowych może być surowcem.

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel