Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów – lepiej łącznie czy osobno

Dodano: 27 kwietnia 2017
02cf20004b4d03930cc5ce1fb1d9acd76cc1f755-medium
Pytanie: Pytanie: Kiedy można ubiegać się o decyzję łączoną na zbieranie i przetwarzanie odpadów? Czy można złożyć jeden wspólny wniosek o jej wydanie? A może korzystniej jest mieć dwa osobne zezwolenia?             
Odpowiedź: Przedsiębiorca, który prowadzi działalność w zakresie zbierania odpadów i przetwarzanie odpadów musi uzyskać dwa zezwolenia – jedno na zbieranie i jedno na przetwarzanie. Ze względu na klasyfikację przedsięwzięć powyższe decyzje mogą być wydane przez różne organy.

Jeżeli zbieranie odpadów zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, to po zezwolenie trzeba udać się do RDOŚ lub do starosty. Natomiast zezwolenie na samo przetwarzanie odpadów może wydać RDOŚ, marszałek województwa lub starosta.

Ustawa o odpadach dopuszcza natomiast możliwość uzyskania łącznego zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi obydwie działalności w tym samym miejscu, to wniosek o wydanie decyzji łącznej musi złożyć do:

  • RDOŚ, jeśli zbiera i przetwarza odpady w tym samym województwie na jednym terenie zamkniętym lub na kilku terenach zamkniętych,
  • Starosty, jeśli zbiera i przetwarza w tym samym powiecie i pod warunkiem że przetwarzanie kwalifikowane jest też do starosty.

Jeśli natomiast przetwarzanie odpadów kwalifikuje się do marszałka województwa, to na podstawie art. 41 ust. 6 ustawy o odpadach dla danego podmiotu jedno zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów wydaje marszałek województwa tylko w przypadku prowadzenia w tym samym miejscu przez ten sam podmiot zbierania odpadów i przetwarzania odpadów.

W przypadku objęcia obu działalności jednym zezwoleniem prowadzone jest jedno postępowanie administracyjne z jedną opłatą skarbową.

Uzyskanie dwóch oddzielnych zezwoleń wymaga przeprowadzenia dwóch oddzielnych postępowań administracyjnych. Wtedy trzeba także uiścić dwie opłaty skarbowe – osobno za wydanie zezwolenia na zbieranie i osobno za zezwolenie na przetwarzanie odpadów (każda w kwocie 616 zł). W przypadku wystąpienia z wnioskiem o łączną decyzję przedsiębiorca ponosi jedną opłatę skarbową w wysokości 616 zł.

Korzyścią związaną z posiadaniem dwóch oddzielnych decyzji jest to, iż czas prowadzenia postępowania przez starostę może być krótszy (również w przypadku późniejszych zmian) ze względu na mniej skomplikowany zakres działalności wymagającej analizy przez starostę. Wnioski o wydanie zezwolenia na zbieranie zazwyczaj są prostsze i szybsze do rozpatrzenia niż wnioski o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów składane do marszałka.

  • Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1987).
  • Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1827).
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 71).
Anna Ujda specjalista ds. opracowań
i ekspertyz środowiskowych

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel