gospodarka odpadami

Decyzje

Decyzje administracyjne w gospodarce odpadowej

W  codziennej  działalności  człowieka,  a  tym  bardziej  w  działalności  dużych  
przedsiębiorstw,  powstają  tony  odpadów.  Firmy,  które  wytwarzają  odpady  
muszą   mieć   na   to   specjalne   pozwolenie,   zależy   to   oczywiście   od   ilości   
i  rodzajów  odpadów,  które  powstają  w  tych  przedsiębiorstwach.  Firmy,  które  
prowadzą  działalność  też  muszą    mieć  stosowne  decyzje  administracyjne.  
Informacje  o  tym,  jakie  konkretenie  dokumenty  trzeba  posiadać  znajdują  się   
w e-booku.  

W e-booku m.in.:  

     •    Pozwolenie na wytwarzanie odpadów  

     •    Odmowa wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów  

     •    Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów  

     •    Przeszkody na drodze do uzyskania zezwolenia na zbieranie   

          i przetwarzanie odpadów  

     •    Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych   

          i transportnieczystości ciekłych  

     •    Wpis do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa  

     •    Wpis do rejestru działalności regulowanej  

     •    Pozwolenie zintegrowane  

     •    Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  

Autorzy:  

Dorota   Rosłoń,   Bartłomiej   Matysiak,   Lidia   Broniarek,   Izabela   Kotowska,  

Agnieszka   Świerczewska-Opłocka,  Tomasz  Kaler,  Marta  Pawlak,  Grzegorz  

Dziub, Adam Małecki

Nasze wyróżnienia

Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel