opakowania

Obowiązki wprowadzających opakowania

Obowiązki wprowadzających opakowania i produkty w opakowaniach

Firmy, które wprowadzają na rynek opakowania i produkty w opakowaniach, muszą wywiązać się  
z wielu obowiązków. Jeśli przedsiębiorca wytwarza lub importuje same opakowania, będzie miał  
tych obowiązków mniej. Więcej zadań do wykonania będzie miał przedsiębiorca, który wprowadza produkty w opakowaniach. Na czym polega różnica między nimi i co konkretnie muszą zrobić?

Na początek wyjaśnijmy, kim jest wprowadzający same opakowania, a kim wprowadzający produkty w opakowaniach. Wprowadzającym opakowania jest przedsiębiorca, który:
»  wytwarza opakowania,
»  importuje opakowania,
»   dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań,
»   dokonuje wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań.
Natomiast wprowadzającym produkty w opakowaniach jest przedsiębiorca, który:
»  wprowadza do obrotu produkty w opakowaniach pod własnym oznaczeniem (znakiem towarowym) lub produkty oznaczone własnym imieniem i nazwiskiem (lub nazwą), których wytworzenie zlecił innemu przedsiębiorcy;
»  pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadzającego je do obrotu;
»  prowadzi:
   –  jednostkę lub jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 500 m2 i sprzedaje produkty pakowane  
     w tych jednostkach,
   –  więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego o łącznej powierzchni handlowej powyżej 5000 m2 i sprzedaje produkty pakowane w tych jednostkach.

Nasze wyróżnienia

Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel