Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Coraz mniej czasu na złożenie sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych

Dodano: 20 kwietnia 2017
f7e08027f00e3fb04f8917cf494e1749145da40f-medium

Półroczne sprawozdanie za okres od 1 lipca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. o odebranych odpadach komunalnych od właścicieli nieruchomości należy przedłożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

W sprawozdaniu trzeba podać informacje o:

1) masie ;poszczególnych ;rodzajów ;odebranych ;odpadów komunalnych oraz ;sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem  instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania;

2) masie ;odpadów komunalnych ;ulegających ;biodegradacji:

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów,

b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów ;i sposobie ich zagospodarowania;

3) liczbie właścicieli nieruchomości, ;od których;zostały odebrane odpady;komunalne;

4) właścicielach nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem

Kary

Jeżeli przedsiębiorca  nie złoży sprawozdania o odebranych odpadach komunalnych w wyznaczonym terminie, grozi mu kara 100 zł za każdy dzień opóźnienia (ale tylko przez 365 dni). Natomiast jeśli przedsiębiorca, który odbiera odpady komunalne na terenie gminy, złoży nierzetelne sprawozdanie, najpierw wójt, burmistrz lub prezydent miasta wzywa przedsiębiorcę, który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia lub poprawienia. Przedsiębiorca ma na to 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

Jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w tym terminie, przedsiębiorca dostanie karę pieniężną w wysokości od 200 zł do 500 zł. Jeśli jednak nie zastosuje się do wezwania, grozi mu kara od 500 zł do 5.000 zł.

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel