Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Nowe wytyczne dotyczące sporządzania raportu do KOBiZE

Dodano: 28 kwietnia 2017
a1bb1380762c0f924540c73fb172acd0ffe74df8-medium

Pod koniec ubiegłego roku weszło nowe rozporządzenie określające zasady wprowadzania raportu do KOBiZE. Sprawdź, jakie zmiany wprowadziło i na co powinieneś zwrócić szczególną uwagę, przygotowując taki raport.

Nowe rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, w przeciwieństwie do obowiązującego poprzednio, nie określa wzoru raportu. Podaje natomiast, jakie dane trzeba wprowadzić do bazy.

Nowe przepisy są korzystne dla przedsiębiorców, ponieważ ułatwią im pracę z bazą. Przedsiębiorcy nie będą np. musieli:

  • załączać kopii z KRS i CEiDG przy rejestracji nowego konta, jeśli dane znajdujące się w tych rejestrach są aktualne;
  • składać wniosku o założenie konta dla każdego zakładu w przypadku przedsiębiorstw wielozakładowych, co oznacza wprowadzanie danych nie z kilku kont, ale z jednego.
 
Raport do KOBiZE muszą złożyć przedsiębiorcy, którzy korzystają ze środowiska – nawet ci, którzy mają tylko jeden pojazd. Dotychczas w związku z niedookreśleniem tych zagadnień panowało błędne przekonanie, że obowiązek raportowania dotyczy tylko podmiotów posiadających stacjonarne źródła emisji objęte pozwoleniami na emisję czy pozwoleniami zintegrowanymi.

Dane wprowadzone do bazy będą decydowały o wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska co prawda dopiero od 2019 roku, ale warto już teraz dbać o to, by informacje przekazywane do KOBiZE były spójne z danymi, na podstawie których wylicza się wysokość opłat za korzystanie ze środowiska.

Dane za 2016 rok trzeba wprowadzić do 28 lutego 2017 r. Można to zrobić później, ale wtedy istnieje ryzyko poniesienia konsekwencji tego opóźnienia, np. podczas audytu w ramach kontroli przestrzegania normy środowiskowej ISO 14000. W samej ustawie o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nie przewidziano konkretnych kar za niezłożenie raportu do Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Jednakże należy wziąć pod uwagę, że karę może nałożyć podczas kontroli podmiotu wojewódzki inspektor ochrony środowiska, wskazując, iż brak raportowania jest uchybieniem w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.

  • Ustawa z 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2273).
  • Rozporządzenie ministra środowiska z 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej Bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. z 2016 r. poz. 1877).
Przemysław Dąbrowski specjalista ds. ochrony środowiska
Słowa kluczowe:
KOBiZEraport do KOBiZE

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel