Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Nowy wzór sprawozdania o opłacie depozytowej

Dodano: 7 lipca 2017
2

Od dnia 24 stycznia 2017 r. obowiązuje nowe sprawozdanie dotyczące baterii i akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Sprawdź, co się zmieniło.

Rozporządzenie ministra środowiska z 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 45)wprowadza pewne zmiany techniczne, mające na celu dostosowanie wzoru sprawozdania w taki sposób, aby prawidłowo wskazywał właściwość organu, do którego sprawozdanie powinno zostać przekazane. Nieodebrana opłata depozytowa powinna być przekazana do urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na siedzibę tego sprzedawcy, a nie jak było do tej pory ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

We wzorze wyszczególniono, że dotyczy on:

  • baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych i

  • akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych.

Powyższy akt prawny uchyla rozporządzenie ministra środowiska z 29 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz.U. z 2010 r. poz. 81).

Nowy wzór sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej.

SPRAWOZDANIE O WYSOKOŚCI POBRANEJ

OPŁATY DEPOZYTOWEJ I PRZEKAZANEJ

NIEODEBRANEJ OPŁATY DEPOZYTOWEJ

za ............ rok

Adresat:

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA1)

...........

I Dane sprzedawcy detalicznego baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych lub

akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych

Firma przedsiębiorcy

Oznaczenie siedziby sprzedawcy

Województwo

Miejscowość

Kod

pocztowy

Ulica

Nr domu

Nr lokalu

NIP2)

REGON2)

II Wysokość pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej

Wysokość pobranej opłaty

depozytowej

[zł]

Wysokość zwróconej opłaty

depozytowej

[zł

Wysokość nieodebranej opłaty

depozytowej

[zł]

     

III Dane osoby sporządzającej sprawozdanie

Imię

Nazwisko

Telefon służbowy2)

Faks służbowy2)

E-mail służbowy2)

Data

Podpis własnoręczny3) i pieczątka2), 3) albo podpis

elektroniczny4) sprzedawcy detalicznego baterii

samochodowych kwasowo-ołowiowych lub

akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych.

Objaśnienia:

1)Marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę sprzedawcy.

2)Jeżeli posiada.

3)Dotyczy postaci papierowej sprawozdania.

4)Dotyczy postaci elektronicznej sprawozdania.

Rozporządzenie ministra środowiska z 22 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej nieodebranej opłaty depozytowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 45).
Agnieszka Bisiorek

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel