Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Przewozisz towar statkiem? Koniecznie sprawdź, ile za to zapłacisz w 2017 roku!

Dodano: 7 lipca 2017
aca0694b1e818f6a8e9b97df621241d6cc09f6ea-medium

Stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni są ustalane za dany rok kalendarzowy. Ile zapłacimy zatem w 2017 roku?

Stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku kalendarzowego podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi zmian cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłaszanemu przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, za rok poprzedni.

Obwieszczenie ministra środowiska z 14 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2017(M.P. z 2016 r. poz. 1145) określa stawki należności na 2017 rok za:

 • przewóz towarów,

 • żeglugę pustych statków towarowych lub barek,

 • żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych,

 • holowanie i spław drewna,

 • korzystanie ze śluz i pochylni.

Wysokość należności przedstawiamy w tabeli poniżej.

Przedmiot należności

Wysokość stawki

Przewóz towarów za jeden tonokilometr

 • na rzece Odrze skanalizowanej od km 94,9 do km 282,5

 • na Kanale Gliwickim od km 0,0 do km 41,2

 • na Kanale Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 5,6

0,74 gr

 • na drodze wodnej Wisła − Odra od ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż (do km 176,2 rzeki Noteć)

 • na węźle gdańskim (na rzekach Nogat, Szkarpawa i Martwa Wisła)

0,68 gr

na pozostałych drogach wodnych, za korzystanie z których uiszcza się należności − 0,59 gr

żeglugę pustych statków towarowych lub barek, za jeden tonokilometr nośności wymierzonej statku lub barki (od iloczynu jednej tony nośności i jednego kilometra drogi wodnej przebytej przez statek)

0,12 gr

żeglugę statków pasażerskich i wycieczkowych, za iloczyn jednego miejsca na statku i jednego kilometra przebytej drogi wodnej

1,78 gr

holowanie i spław drewna, za jeden tonokilometr, równoważny iloczynowi objętości 1,45 m3 drewna przemieszczonego na odległość jednego kilometra drogi wodnej

 • na rzece Odrze skanalizowanej od km 94,9 do km 282,5

 • na Kanale Gliwickim od km 0,0 do km 41,2

 • na Kanale Kędzierzyńskim od km 0,0 do km 5,6

0,74 gr

 • na drodze wodnej Wisła − Odra od ujścia rzeki Brdy do miasta Krzyż (do km 176,2 rzeki Noteć)

 • na węźle gdańskim (na rzekach Nogat, Szkarpawa i Martwa Wisła)

0,68 gr

na pozostałych drogach wodnych, za korzystanie z których uiszcza się należności − 0,59 gr

korzystanie ze śluz lub pochylni

za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię statku, zestawu pchanego lub holowanego, barki, tratwy, holownika i pchacza (niewchodzących w skład zestawu), statku pasażerskiego lub wycieczkowego, obiektu pływającego przeznaczonego lub używanego do wykonywania prac technicznych, utrzymania wód lub eksploatacji kruszyw oraz innego obiektu pływającego (powyżej 15 ton nośności), za każdy zestaw lub obiekt pływający:

 • w godzinach od 700 do 160015,50 zł

 • w godzinach od 1600 do 70016,26 zł

za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię łodzi sportowo-turystycznych i innych małych obiektów pływających do 15 ton nośności lub do przewozu nie więcej niż 12 pasażerów, za każdy obiekt pływający:

 • w godzinach od 700 do 16007,24 zł

 • w godzinach od 1600 do 70014,48 zł

za jedno śluzowanie lub przejście przez pochylnię kajaka lub łodzi wiosłowej, za każdy obiekt pływający:

 • w godzinach od 700 do 16004,08 zł

 • w godzinach od 1600 do 700− 8,16 zł

Powyższe należności nie dotyczą:

 • statków jednostek organizacyjnych właściciela wód lub urządzeń wodnych zlokalizowanych na wodach oraz jednostek państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej;

 • statków jednostek sił zbrojnych, jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych, Służby Celnej oraz jednostek ratowniczych;

 • statków urzędów żeglugi śródlądowej;

 • statków Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej;

 • statków urzędów morskich;

 • promów leżących w ciągach dróg publicznych.

 • Ustawa z 18 lipca 2001 r Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.).
 • Obwieszczenie ministra środowiska z 14 listopada 2016 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni na rok 2017(M.P. z 2016 r. poz. 1145).
Agnieszka Bisiorek
Słowa kluczowe:
przewóz towarów

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel