Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Przygotowując raport do KOBiZE, sprawdź nowe przepisy

Dodano: 20 kwietnia 2017
1c9308555ec04aea58bae5a0bf1ab0d5f4f5c040-medium

Nowe rozporządzenie ministra środowiska z 14 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, w przeciwieństwie do obowiązującego poprzednio, nie zawiera wzoru raportu. Wskazuje natomiast, jakie dane powinny zostać wprowadzone do bazy.

Oprócz tego zawiera kilka nowości, które mają ułatwić przedsiębiorcom pracę z bazą, a więc nie będą oni musieli:

 • załączać kopii z KRS i CEIDG przy rejestracji nowego konta, jeśli dane znajdujące w się w tych rejestrach są aktualne;
 • składać wniosku o założenie konta dla każdego zakładu w przypadku przedsiębiorstw wielozakładowych, co oznacza wprowadzanie danych nie z kilku kont, a z jednego.

Raport do KOBiZE muszą złożyć przedsiębiorcy, którzy korzystają ze środowiska – nawet ci, którzy mają tylko jeden pojazd. Dotychczas w związku z niedookreśleniem tych zagadnień panowało błędne przekonanie, że obowiązek raportowania dotyczy tylko podmiotów posiadających stacjonarne źródła emisji objęte pozwoleniami na emisję czy pozwoleniami zintegrowanymi.

Dane wprowadzone do bazy będą decydowały o wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska co prawda dopiero od 2019 roku, ale warto już teraz dbać o to, by informacje przekazywane do KOBIZE były spójne z danymi, na podstawie których wylicza się wysokość opłat za korzystanie ze środowiska.

Jakie dane wprowadzamy

Do KOBiZE trzeba wprowadzić informacje o:

 • wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza przez podmioty korzystające ze środowiska,
 • wielkościach produkcji oraz charakterystyce surowców i paliw towarzyszących emisjom;
 • środkach technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji,
 • wielkościach emisji zredukowanej i emisji unikniętej w wyniku przedsięwzięć realizowanych przez podmioty korzystające ze środowiska oraz terminach osiągnięcia tych redukcji,
 • planowanych terminach uruchomienia nowych przedsięwzięć oraz wielkości emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza z tych przedsięwzięć.

Jakie dokumenty zgromadzić

Do sporządzenia rocznego raportu do Krajowej bazy potrzebnych jest wiele informacji, często bardzo szczegółowych, np. współrzędne geograficzne zakładu i emitorów, wysokość emitorów, średnica, prędkość gazów odlotowych, data oddania instalacji do użytkowania itp.. Dlatego też wypełnienie go jest bardziej pracochłonne niż wypełnienie zbiorczego zestawienia dla urzędu marszałkowskiego.

Przed wypełnieniem raportu warto przygotować sobie wszystkie dokumenty, na podstawie których będą wprowadzane dane. Na pewno przydadzą się informacje, które zbiera się do wypełnienia zbiorczych zestawień do urzędu marszałkowskiego, ale nie tylko. Warto zgromadzić też takie dokumenty, jak:

 • dane do sporządzenia zestawienia z opłat za korzystanie ze środowiska – dobrze przed wprowadzaniem danych dokonać bilansowania rocznego czasu pracy instalacji, zużycia surowców, zużycia paliwa wykorzystywanego do ogrzewania itp. – jeżeli wprowadzamy raport po raz kolejny, te informacje powinny wystarczyć do jego prawidłowego sporządzenia,
 • dane o wielkości produkcji,
 • posiadane decyzje, np. pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zgłoszenie instalacji,
 • opracowania wykonywane na potrzeby uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia instalacji,
 • dokumentacja techniczna/budowlana, na podstawie której można określić parametry emitorów,
 • mapa z zaznaczonymi emitorami.

Co grozi za brak raportu

Dane za 2016 rok trzeba wprowadzić do 28 lutego 2017 r. Można to zrobić później, ale wtedy istnieje ryzyko poniesienia konsekwencji tego opóźnienia, np. w razie kontroli WIOŚ lub podczas audytu w ramach kontroli przestrzegania normy środowiskowej ISO 14000. W samej ustawie o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji nie przewidziano konkretnych konsekwencji karnych za brak złożenia raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Jednakże należy wziąć pod uwagę, że karę może nałożyć podczas kontroli podmiotu Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, wskazując, iż brak raportowania jest uchybieniem w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel