Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Raport OOŚ – kto może przygotować?

Dodano: 26 kwietnia 2017
e0a6f10485e9a103b3b8b997a5c90d18e8435290-medium

Jedną ze zmian, którą wniosła ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r. poz. 1936),  jest ścisłe określenie wymagań, jakie powinna spełniać osoba sporządzająca:

 • prognozę oddziaływania na środowisko,
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

Autorem wyżej wymienionych rodzajów dokumentów, a w przypadku zespołu autorów, kierującym tym zespołem, powinna być osoba, która:

 • ukończyła przynajmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na kierunkach związanych z kształceniem w obszarze:
  • nauk ścisłych z dziedzin nauk chemicznych,
  • nauk przyrodniczych z dziedzin nauk biologicznych oraz nauk o Ziemi,
  • nauk technicznych z dziedzin nauk technicznych z dyscyplin: biotechnologia, górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria środowiska,
  • nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych z dziedzin nauk rolniczych, nauk leśnych.
 • Może to także być osoba, która ukończyła co najmniej studia pierwszego stopnia lub studia drugiego stopnia, lub jednolite studia magisterskie na innym kierunku niż wyżej wymienione, ale posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracach w zespołach przygotowujących raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognozy oddziaływania na środowisko, lub brała udział w przygotowaniu co najmniej 5 raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko lub prognoz oddziaływania na środowisko.

 Raport oraz prognoza muszą być podpisane przez autora dokumentu. W przypadku zespołu autorów – dokumentację musi podpisać kierujący tym zespołem.

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel