Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Weryfikacja rodzajów odpadów podstawą wypełnienia sprawozdania odpadowego

Dodano: 28 kwietnia 2017
ebb86490cd1d40e77947c333919dc6c6e59cc407-medium

Do 15 marca 2017 r. wytwórcy odpadów muszą złożyć zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za 2016 rok. Sprawdź, od czego zacząć, by sprawozdanie było rzetelne.

Pierwszym i najważniejszym krokiem do poprawnego przygotowania sprawozdania jest zidentyfikowanie wszystkich źródeł odpadów powstających w zakładzie oraz ich odpowiednia klasyfikacja (przykłady w tabeli niżej).

Klasyfikacji odpadów – a więc zaliczenia ich do odpowiedniej grupy, podgrupy i rodzaju odpadów – trzeba dokonać na podstawie katalogu odpadów (załącznik do rozporządzenia ministra środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów).

Zidentyfikowane w zakładzie odpady można podzielić na dwie grupy:

»odpady powstające w związku z funkcjonowaniem instalacji oraz

»odpady powstające poza instalacją.

Zgodnie z definicja zawartą w ustawie z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska instalacja to:

»stacjonarne urządzenie techniczne,

»zespół stacjonarnych urządzeń technicznych powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie jednego zakładu,

»budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami,

»których eksploatacja może spowodować emisję.

Odpady spoza instalacji

Odpady powstające poza instalacją to m.in. odpady powstające w pomieszczeniach biurowych, takie jak odpadowy toner drukarski – 08 03 18 czy zużyty sprzęt elektroniczny, np. komputery, drukarki – 16 02 14 (i te odpady również uwzględniamy w ewidencji oraz w zbiorczym sprawozdaniu o odpadach).

W zakładzie będą powstawały będą również odpady komunalne, których nie uwzględniamy jednak w prowadzonej ewidencji ani w sprawozdaniu odpadowym.

»Rozporządzenie ministra środowiska z 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923).

  • Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21).
  • Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 672).
Natalia Springer specjalista ds. ochrony środowiska

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel