Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Instalacja CO i CWU w firmie

Dodano: 4 lipca 2017
258d47bbd524d213dae27be599af20eea4c0036f-medium

Jedną z ważniejszych zmian wprowadzonych w 2015 roku w nowym Prawie budowlanym jest dodanie do listy obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budowę, sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych oraz elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Choć sieci te nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę, ustawodawca nałożył obowiązek zgłoszenia zamiaru ich budowy.


Artykuł 29 ustawy z 20 lutego 2015 r. – Prawo budowlane (ze zm.) podaje, że pozwolenia na budowę nie wymaga budowa:

  • sieci:

  • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

  • wodociągowych,

  • kanalizacyjnych,

  • cieplnych,

  • telekomunikacyjnych (ust. 19a);

  • instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i telekomunikacyjnych wewnątrz budynku (ust. 27).

Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:

  • budowa, o której mowa w art. 29 ust. 19a,

  • wykonywanie przebudowy obiektów, o których mowa w art. 29 ust. 19a.

A zatem w myśl Prawa budowlanego sieci wymagają zgłoszenia, natomiast w przypadku instalacji nie musimy uzyskiwać ani pozwolenia, ani zgłoszenia.

Zgodnie z nowym Prawem budowlanym budowa instalacji wewnątrz budynku nie wymaga pozwolenia ani zgłoszenia. Wyjątek stanowi wewnętrzna instalacji gazu, na którą musimy uzyskać pozwolenie na budowę.

Z kolei wg ustawodawstwa z zakresu ochrony środowiska prowadzący instalacje ma obowiązek zgłosić instalację mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko.

Instalacje objęte obowiązkiem zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza to instalacje energetyczne o nominalnej mocy cieplnej powyżej 1 MW (w przypadku kilku urządzeń moc należy zsumować).


Obowiązek zgłoszenia dotyczy np. kotła wykorzystywanego na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, do produkcji pary wodnej, turbiny gazowej, silnika spalinowego, agregatu prądotwórczego itp.

W przypadku gdy zostanie przekroczony próg wymieniony powyżej – instalacja wymaga uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Niezależnie od wielkości instalacji CO i CWU, jeżeli instalacja emituje gazy i pyły do powietrza, przedsiębiorca jest zobowiązany składać roczne sprawozdanie z korzystania ze środowiska oraz roczne sprawozdanie do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Energią.

Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 443).
Piotr Czajka
Słowa kluczowe:
instalacja CO

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel