Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Sprawdź, jakich ułatwień możemy się spodziewać w zakresie elektrycznych pojazdów

Tomasz Kaler

Autor: Tomasz Kaler

Dodano: 30 września 2017
pick-up, samochód terenowy

Ze względu na ochronę czystości powietrza i bezpieczeństwo energetyczne rodzimego rynku paliw upowszechnienie pojazdów elektrycznych jest bardzo korzystne. Projekt ustawy o elektromobilności ma nadać ramy prawne temu przedsięwzięciu.

Ministerstwo Energii przygotowało projekt ustawy, którego celem jest przyspieszenie rozwoju elektromobilności w polskim transporcie. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych ma też zachęcać do stosowania innych niż tradycyjne paliw (gazu ziemnego w formie LNG i CNG).

Elektromobilność, czyli korzystanie z prywatnych i publicznych środków transportu napędzanych energią elektryczną, w tej chwili nie jest zbyt powszechna. Jednak patrząc na ogólnoświatowe trendy, jej rozwój jest szybki i nieunikniony. Nowa ustawa ma pomóc w stworzeniu warunków (infrastruktura i zachęta w postaci ulg podatkowych), by pojazdy elektryczne mogły się w naszym kraju upowszechnić.

Tworzenie elektromobilnej sieci

Potrzebna infrastruktura to przede wszystkim punkty ładowania. Pojazdy elektryczne, by mogły jeździć, co jakiś czas trzeba podłączyć do gniazdka, czyli naładować w specjalnie do tego przystosowanym punkcie ładowania. Ustawa zakłada budowę sieci ok. sześciu tys. punktów ładowania energią elektryczną na obszarach miejskich i gęsto zaludnionych, również wzdłuż dróg należących do transeuropejskich korytarzy transportowych.

Według ustawy operatorzy systemu dystrybucyjnego (OSD) powinni przygotować program budowy ogólnodostępnych punktów ładowania oraz związanych z tą budową przedsięwzięć niezbędnych do przyłączenia tych punktów do sieci. Taki program trafia do gminy, a te na ich podstawie mają sporządzać plany rozmieszczenia ogólnodostępnych punktów ładowania.

Następnie lokalne władze w drodze konkursu wyłaniają operatora infrastruktury, któremu udzielają pozwolenia na działalność. Zgodnie z projektem ustawy operator infrastruktury to podmiot odpowiedzialny m.in. za budowę, zarządzanie, konserwację i remonty punktu ładowania.

W przypadku nierozstrzygnięcia konkursu operatorem infrastruktury, jak przewiduje projekt, staje się z mocy ustawy operator systemu dystrybucyjnego. Natomiast ładowanie pojazdów jest wtedy oferowane przez sprzedawcę zobowiązanego.

Korzyści dla budujących punkty ładowania

Operator infrastruktury ogólnodostępnego punktu ładowania ma zagwarantowane przez ustawę zawarcie umowy o przyłączenie z operatorem elektroenergetycznego systemu dystrybucyjnego. Poza tym zostaje zwolniony z podatku od nieruchomości dla punktów ładowania, infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego oraz stacji paliw płynnych, które są zlokalizowane w miejscach obsługi podróżnych wzdłuż sieci TEN-T, na których terenie umieszczono co najmniej dwa ogólnodostępne punkty ładowania o dużej mocy.

Koszty ponoszone przez operatora systemu dystrybucyjnego, w przypadku gdy ma obowiązek budowy ogólnodostępnych punktów ładowania, stanowić będą koszty uzasadnione i mogą być rozliczone w taryfie za energię elektryczną.

Wygodniej i taniej dla kierowcy

Kierowca pojazdu elektrycznego będzie mógł wybrać dostawcę usługi ładowania pojazdu energią elektryczną w ogólnodostępnym punkcie ładowania. Będzie mógł zawrzeć stałą umowę (na zasadzie abonamentu) z danym dostawca lub dokonać jednorazowego zakupu usługi ładowania.

Jeśli pojazd elektryczny będzie posiadał zainstalowany licznik poboru energii elektrycznej kompatybilny z innymi systemami pomiarowymi (w gospodarstwach domowych, w punktach ładowania itd.), wtedy energia elektryczna pobrana przez pojazd będzie doliczona do rachunku za energię elektryczną.

Kierowcy będą mieć większe poczucie bezpieczeństwa w razie ewentualnych szkód dla pojazdu powstałych w trakcie ładowania, ponieważ ustawa ma narzucić zasady odpowiedzialności operatora za powstałe problemy. Regulacja prawna określi też minimalne standardy techniczne dla punktów ładowania, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania tej infrastruktury.

Ministerstwo zobowiązuje się też ułatwić dostęp do informacji na temat:

· rozmieszczenia punktów ładowania,

· cen oferowanych na tych punktach oraz

· dostępności tych punktów.

Poza tym ma zaproponować rozwiązania umożliwiające budowę publicznych punktów ładowania przy nowo budowanych obiektach użyteczności publicznej i domach wielorodzinnych.

Kierowca, który zdecyduje się na samochód elektryczny, może liczyć też na inne korzyści:

· niższą akcyzę i korzystniejszą stawka amortyzacji;

· w ruchu miejskim będzie mógł poruszać się po pasach drogowych dla autobusów, tzw. buspasach;

· w strefach płatnego parkowania pojazdy elektryczne będą korzystały za darmo z miejsca postojowego.

Lepsze powietrze w gminach

Dzięki ustawie władze lokalne otrzymają realne narzędzie do walki o lepsze powietrze na swoim terenie poprzez możliwość ustanawiania stref zeroemisyjnych. Możliwość poruszania się po nich będą miały tylko pojazdy elektryczne. Takie strefy będą wyznaczane przez radę gminy. Ta będzie mogła również zastosować wyłączenia w ograniczeniu dostępu do strefy zeroemisyjnej dla pojazdów napędzanych innymi paliwami alternatywnymi. Niektóre instytucje będą miały prawo wjazdu do stref zeroemisyjnych niezależenie od rodzaju napędu stosowanego przez te pojazdy. Wśród pojazdów uprawnionych do wjazdu do takiej strefy znajdują się także pojazdy mieszkańców tych stref.

Podstawa prawna: Projekt ustawy z 26 kwietnia 2017 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
Tomasz Kaler
Tomasz Kaler

Autor: Tomasz Kaler

specjalista ds. ochrony środowiska

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel