Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Kto musi złożyć zbiorcze zestawienie o odpadach

Dodano: 26 kwietnia 2017
aa79227b59dd1f5344b04c419baabedddebbd8c0-medium

Obowiązek składania sprawozdań mają:

  • wytwórcy obowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
  • podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów,
  • podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwarzania odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów, oraz
  • podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach za poprzedni rok kalendarzowy należy przedłożyć właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów marszałkowi województwa. Jeżeli firma prowadzi działalność związaną z wytwarzaniem lub gospodarowaniem odpadami w kilku województwach, sprawozdanie o odpadach musi przedłożyć każdemu z marszałków województw.

Dokumenty, na podstawie których są sporządzane sprawozdania, przechowuje się przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dotyczą. Zarządzający składowiskiem odpadów, a w przypadku jego braku władający powierzchnią ziemi, przechowuje dokumenty do czasu zamknięcia składowiska odpadów.

Za niezłożenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów grozi kara grzywny.

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel