Załóż bezpłatne konto i korzystaj z porad ekspertów Załóż darmowe konto

Czy zawsze trzeba segregować odpady?

Dodano: 14 września 2017
Fotolia_290208_Subscription_Monthly_M
Pytanie: Pytanie: Czy firma, która skupuje makulaturę, dokumenty do niszczenia, teczki, folie
itp. może odebrać te odpady, jako zmieszane? Czy może dalej sama je segregować?
Odpowiedź: Odpowiedź:Odpady powinny być zbierane w sposób selektywny z uwzględnieniem ich źródeł powstania, zawartości frakcji oraz właściwości fizykochemicznych. To na wytwórcy odpadów ciąży obowiązek ich właściwej klasyfikacji. Firma ma prawo do nieodebrania odpadów, jeżeli klient na karcie przekazania odpadów podał informacje nie zgodne ze stanem rzeczywistym, np. wpisał tworzywa sztuczne,
a fizycznie była to mieszankatworzyw sztucznych, metali i odpadów komunalnych. W przypadku odbioru odpadów komunalnych, które powinny być segregowane (np. szkła, papieru), odbiorca ma obowiązek powiadomić gminę, jeżeli właściciel nieruchomości nie stosuje się do selektywnej zbiórki, co może przyczynić się do podniesienia mu opłaty za gospodarowanie odpadami. W sytuacji, kiedy nie da się rozdzielić różnych frakcji opadów, np. zalaminowane kartki lub zgrzane kształtki z gumy i metalu,firmy mogą odebrać tego typu odpady łącznie i następnie same je rozdzielać, ale muszą posiadać zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów.
PRZYKŁAD Firma Bianca produkująca opony i bieżniki wytwarza na terenie zakładu odpady stanowiące mieszankę gumy ze stalowym drutem. Odpad ten klasyfikowany jest przez firmę Bianca pod kodem 070280 – odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy. Odbiorem odpadów zajmuje się firma zewnętrzna, która w dalszej kolejności oprócz transportu prowadzi przetwarzanie odpadów. W ramach procesu odzysku R12 z odpadów wydzielana jest frakcja gumy oraz stali.


Inaczej wyglądałaby sytuacja, gdyby zbierana makulatura, koszulki foliowe itp., miały być przekazywane do dalszego używania, np. charytatywnie, wtedy nie klasyfikowałyby się, jako odpady i żadna ze stron nie podlegałaby ustawie o odpadach.

Podstawa prawna:
  1. Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987),
  2. Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289),
Józef Tyka specjalista ds. ochrony środowiska, zajmujący się kontrolą podmiotów w zakresie przestrzegania wymogów ochrony środowiska

Tematyka

Polecamy

Nowe Prawo Wodne

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym

Odbierz pierwszy darmowy numer serwisu i dowiedz się jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!

Szkolenia tematyczne

Akademia Wiedzy i Praktyki – znajdziesz tu szkolenia z zakresu ochrony środowiska, dzięki którym zyskasz wiedzę i praktyczne umiejętności tak potrzebne Ci w Twojej codziennej pracy!

Oferta specjalna

NOWOŚĆ na rynku wydawniczym!    
Nowe Prawo Wodne
Odbierz, pierwszy darmowy numer czasopisma i dowiedz się, jakie zmiany czekają Twoją firmę wraz z ukazaniem się nowej ustawy!
Sprawdź inne nasze serwisy
wiper-pixel